Collectie Gelderland

Geen titel

Lantaarnplaatje van hoog water over de weg voor De Hof links en Huize Alpha in het midden. De hoogste waterstand in de IJssel in Zutphen sinds 1900 (in cm +NAP): 882 op 5 januari 1926; zie ook SZU002015853_016.