Collectie Gelderland

Geen titel

Vanuit noordoostelijke richting langs de Leestense laak na de ruilverkaveling.