Collectie Gelderland

Geen titel

Muurtoren na afbraak van de brandweerkazerne.