Collectie Gelderland

Geen titel

Groepsfoto t.g.v. de 30ste honing-was- en bijenmarkt. Voorzitter Pannekoek en erelid Weber worden beiden gehuldigd vanwege het bereiken van de leeftijd van 80 jaar. De jubilarissen krijgen van de vereniging Eensgezindheid een wandelstok met zilveren knop aangeboden en 2 portretten van henzelf. Van het hoofdbestuur ontvangen ze een bloemenmand en van de afd. Brummen en Apeldoorn bloemstukken.