Collectie Gelderland

Geen titel

Woningen van de schoen- en kleermaker aan het zogenaamde hoge pad op het terrein van Nederlandsch Mettray. Op de voorgrond het Suringarpark.