Collectie Gelderland

Geen titel

Ingebruikneming van het nieuwe gebouw van kleuterschool Ut Iemenschoer door de kleuters.