Collectie Gelderland

Geen titel

Fotokaart van de Ned. Herv. Kerk. Genomen voor de restauratie 1954-1957. De wijzerplaten zitten middenin en er zit ook nog een raam in de Consistoriekamer van de verder bepleisterde kerk. Deze kerk heeft de naam Martinuskerk