Collectie Gelderland

Geen titel

Hoogwater nabij Bult van Ketjen in noordelijke richting.