Collectie Gelderland

Geen titel

Oorlogsschade aan de oostelijke zijvleugel van het hoofdgebouw van het Groot Graffel.