Collectie Gelderland

Geen titel

Deel van voorgevel tijdens restauratie.