Collectie Gelderland

Geen titel

Herstel van de Wijnhuistoren na de brand van 1920. Nieuwe kap zoals die gereed stond in de voorste zaal van het Wijnhuis.