Collectie Gelderland

Geen titel

Afsluitingsvergadering van de ruilverkaveling Warnsveld. Voorzitter is de heer Makkink.