Collectie Gelderland

Geen titel

Afscheid van wijkzuster Coljee voor het Groene Kruisgebouw. Zuster Lubbers neemt haar taken over.