Collectie Gelderland

Geen titel

Vanaf de Martinetsingel kijken we naar de Sint Walburgiskerk. Daarvoor de Bleek en de stadsmuur met het huis van bleker Mellink. Links de huizen aan het Kerkhof. De spits van de toren was op 30 maart 1948 afgebrand.