Collectie Gelderland

Geen titel

Gebouw van het Leger des Heils.