Collectie Gelderland

Geen titel

Bouwrijpmaken oostelijk deel met op achetrgrond Rijksweg 47 en woningen Braamkamp.