Collectie Gelderland

Geen titel

Gezicht op de Hallse kerk. De oorsprong van de Ludgerus kerk voert terug naar de vroege middeleeuwen. Rond 794 bekeerde de rondreizende zendeling Ludgerus de dorpsbevolking tot het christendom en liet op de heidense offerplaats een houten bedehuis bouwen. In de 11e eeuw werd deze vervangen door een Romaanse kerk van natuursteen. Omdat na 1150 de bevolking sterk toenam werd op dezelfde plek de huidige laat-gotische kerk gebouwd. De vroegste vermelding van deze kerk dateert van 1395. Het meest bekend is de kerk echter om zijn interieur: de laat middeleeuwse fresco's op de muren, de uitbundige gewelfschilderingen en de triomfboog met wapenschilden van adellijke families. De typische protestantse opstelling van de halfronde banken, geschaard rond de kansel uit de eerste helft van de 19e eeuw, vormt nu een boeiend samenspel met de pre-reformatorische uitbundigheid van de schilderingen.