Collectie Gelderland

Geen titel

7 familiefoto's van de familie's Schuppers en Van Huffelen. Op te vragen op de studiezaal.