Collectie Gelderland

Geen titel

Kinderafdeling van het R.K. St. Walburgisziekenhuis.