Collectie Gelderland

Geen titel

Boerderij De Platvoet. Nu (2018) genaamd 't Sparrebos. Als boerderij/boswachtershuis incl. waterpomp opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst met vermelding van bouwjaar 1858/1859