Collectie Gelderland

Geen titel

Kapspant 1 met spantbeen, delkbalk, fliering en daksrporen, genummerd richting Nieuwstad.