Collectie Gelderland

Geen titel

Interieur in de Walburgiskerk. Zuiderzijbeuk uit het midden van de 15de eeuw.