Collectie Gelderland

Geen titel

IJsselpromenadeetjen met damwand gezien in noordelijke richting.