Collectie Gelderland

Geen titel

Een beuk geveld door de storm aan de Boslaan. Op de foto o.a. de heren Beek, Zondag en burgemeester Reitsma.