Collectie Gelderland

Geen titel

Begane grond - Moerbalk en sleutelstuk met haardgewelf voor 1e verdieping rechtermuur.