Collectie Gelderland

Geen titel

De Bondsspaarbank Lochem tijdelijk gehuisvest in een container.