Collectie Gelderland

Geen titel

Bouwrijpmaken met op achtergrond de Cortenoeversebrug.