Collectie Gelderland

Geen titel

De Ossewaarden ter hoogte van de uitmonding van het Groene Kanaal in de IJssel.