Collectie Gelderland

Geen titel

Kelder achter. Tussenmuur tussen voor / achter. Vanuit werkput van archeologie.