Collectie Gelderland

Geen titel

Kelder achter. Tussenmuur tussen voor/achter. Vanuit werkput van archeologie.