Collectie Gelderland

Geen titel

Werkzaamheden bij de oude stadsmuur na sloop van de brandweerkazerne. Links de achtergevel van het pand van Resink.