Collectie Gelderland

Geen titel

Zolder voorhuis met ingekorte spantbenen en verwijderde dekbalk (Dendro 1610)