Collectie Gelderland

Geen titel

Schoolfoto van de lagere school in Groot Dochteren.