Collectie Gelderland

Geen titel

Vanaf de Tademasingel genomen foto van achtergevels van de bebouwing aan de Walstraat 2-14, grenzend aan de Binnengracht.