Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht bouwsporen zijmuur van een kleiner gesloopt belendend pand.