Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht voor-en zijgevel aan de Katttenhavenstraat van vm. pakhuis Brinkmann en Niemeyer. Zichtbaar zijn de stalen ramen met rode bakstenen segmentbogen en het fries met de firmanaam