Collectie Gelderland

Geen titel

Groep mannen op het bordes van het gemeentehuis.