Collectie Gelderland

Geen titel

Aanvulling Monumentenlijst 1982 (vóór start inventarisatie gemeentelijke monumentenlijst). Deze zijde van de straat was reeds in de middeleeuwen bebouwd met kleine stenen woningen.