Collectie Gelderland

Geen titel

Vlotten over de uiterwaarden naar de pont in de IJssel vanaf De Hoven naar de IJsselkade bij hoog water.