Collectie Gelderland

Geen titel

Het eerste exemplaar van de Kadastrale Atlas Gelderland - 'Warnsveld 1832' wordt overhandigd door de heer Keverling Buisman aan Flip Hatzman, loco-burgemeester. Rechts de heer Hopperus Buma, oud-burgemeester.