Collectie Gelderland

Geen titel

Kelder achter, zijde nr. 67. Dichtgezette doorgang vanuit werkput archeologie.