Collectie Gelderland

Geen titel

Kelder achter, zijde nr. 67, met dichtgezette doorgang. Vanuit werkput archeologie.