Collectie Gelderland

Geen titel

Gewelfschildering in de Walburgiskerk voorstellende Sibylla van Eritrea.