Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht schuifvensters tweede verdieping met vermoedelijk restanten van kloostervensters.