Collectie Gelderland

Geen titel

Doorgang naar gemeenschappelijke ruimte, einde noordvleugel.