Collectie Gelderland

Geen titel

Jongeren aan het biljarten in de jongerensoos, het latere weekendhuis, in het hoofdgebouw van Nederlandsch Mettray.