Collectie Gelderland

Geen titel

De boerderij van de familie Schoonman na de verbouwing, gezien vanuit het westen.