Collectie Gelderland

Geen titel

Op 7 januari 1926 stroomde het hoge water, over de Rijksstraatweg voor De Hof links en Huize Alpha in het midden, over de kruin van de weg heen. De hoogste waterstand in de Ijssel sinds 1900 in Zutpen (in cm +NAP): 882 op 5 januari 1926.