Collectie Gelderland

Geen titel

Detail gepleisterde lijstgevel met T-vensters met geprofileerde vensterdorpels met consoles en omlijstingen afgesloten met agraven. Boven het middenvenster van de eerste verdieping een gepolychromeerde gevelsteen met een voorstelling van een boom en het jaartal 1548.