Collectie Gelderland

Geen titel

West- en noordgevels van schoolgebouw Het Mozaïek met gymzaal voor speciaal onderwijs.