Collectie Gelderland

Geen titel

Gedenksteen Protestantse Inrichting van Weldadigheid.