Collectie Gelderland

Geen titel

Schoolfoto van de Wilhelminaschool (lijst met namen - niet volledig - bij de foto in het archief).